Odporúčané Kurzy, pre cvičenie (optimálne si vyskúšať všetky kroky v kurze)

Najmä tieto Codelaby:


Zadanie 3. časť

  1. Vytvorte nový Fragment v aplikácií, v ktorom zobrazíte zoznam podnikov v skrolovateľnom zozname - RecyclerView.
  2. Zoznam podnikov načítate z JSON súboru : pubs.json. Jednotlivé podniky sa nachádzajú v atribúte elements, kde majú svoje id ako aj GPS polohu.
  3. V jednotlivých riadkoch v zozname, vypisujte názov podniku (v "tags"->"name") a prípadne aj iný užitočný dostupný údaj.
  4. Po kliknutí na riadok sa Vám otvorí nový Fragment (podobný tomu z minulého cvičenia), v ktoromu bude: názov podniku, a dodatočné dostupné informácie ( internetová stránka, telefónne číslo, otváracie hodiny,....).
  5. Pridajte do Fragmentu s detailom aj tlačidlo vymazať zo zoznamu. ( vymaže sa len z kolekcie v kóde, pri otvorení aplikácii sa znovu načítajú všetky z jsonu)
  6. Vo Fragmente so zoznamom pridajte možnosť na zoradenie podľa názvu podniku.

Pre načítanie z json súboru môžete použiť knižnicu GSON. GSON