Odporúčané literatúra ohľadom získavanie GPS polohy

Preštudujte a odskúšajte si kódy hlavne z týchto stránok:


Zadanie 5. časť

  1. Pridajte nový fragment, v ktorom vypíšete poslednú známu polohu na obrazovku a súčasne požiadate o aktuálnu polohu zariadenia. Ak získate aktuálnu polohu aktualizujete ju na obrazovke.
  2. Pod vypísanú polohu, vypíšte aj názov podniku, ktorý je najbližšie k získanej polohe.
  3. Na fragment pridajte tlačidlo. Po kliknutí vytvorte 200 metrový okruh okolo získanej polohy (Geofence). V prípade, že používateľ opustí daný okruh, tak vypíšte Notifikáciu, že opustiť okruh.