Odporúčaný kurz - Unit 1: Kotlin basics

Odporúčané Codelaby, pre cvičenie (optimálne si vyskúšať všetky kroky v kurze)

Zadanie 1. časť

Vytvorte aplikáciu, v ktorej na obrazovke bude po stlačení animácia plniaceho sa Vášho obľubeného nápoja - použite animáciu Lottie ( môžete vyhľadávať tu).